Ksher MDR Fee

ค่าธรรมเนียมบริการ

ราคาสบายไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆแอบแฝง

newapi-49.png
newapi-49.png
newapi-49.png
newapi-49.png
newapi2-47.png

ไม่มีค่าสมัครหรือติดตั้ง

   

ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ

   

ไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนเงิน

    

จ่ายตามจริงเท่าที่ใช้เท่านั้น

 

สำหรับร้านที่มียอดธุรกรรมสูง
ยินดีพิจารณาให้ค่าธรรมเนียมพิเศษ

1200px-Facebook_Messenger_logo_2020.svg.