fbpx
Recruitment-20

Recruitment :

Accounting Officer – AR (นักบัญชี – AR)

หน้าที่หลัก

 1. ตรวจสอบบันทึกบัญชีรายรับประจำวัน
 2. บันทึกปรับปรุงรายการสิ้นงวด
 3. จัดทำรายงานทางการเงินภายในกิจการ
 4. ดูแลงานด้านใบกำกับภาษี ใบลดหนี้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 2. จบสาขาบัญชีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถปิดบัญชีงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถพูด ฟัง เขียน ภาษอังกฤษหรือภาษาจีน ได้ดี
 5. ใช้คอมพิวเตอร์ MS Excel และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 6. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบและซื่อสัตย์
 7. พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ

เงินเดือน: 20,000 – 35,000ติดต่อสมัครงานผ่านทาง :
Email : admin.th@ksher.net
Tel. : HR 083-891-9666 (คุณเจียร์)

สถานที่ :
อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 17 ห้อง 1705 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110